Et årskort gør det nemt for dig der ofte besøger pladsen. Kortet erstatter den normale landingsafgift, og kan udelukkende benyttes som indehavers normale flyvning som fartøjschef.

Vilkår

  • Kortet gælder for et kalenderår, og udløber altid d. 31. december.
  • Ansøgning om fornyelse påhviler kortholder. Der udsendes ikke påmindelse.
  • Kortet er strengt personligt, og må ikke overdrages.
  • Kortet skal være påført indehavers navn og kortnummer.
  • Kortet skal, når det er i brug, på forlangende fra medlemmer af Midtsjællands Motorflyveklubs bestyrelse kunne forevises sammen med kortholders billede legitimation.
  • Kortet giver indehaveren fritagelse for betaling af startafgift, under forudsætning af, at der ikke er tale om skoleflyvning eller træningsflyvning med instruktør eller med checkpilot, taxaflyvning, bannerslæb eller lignende, men udelukkende er tale om indehavers normale privatflyvninger som fartøjschef.
  • Kortholder er forpligtiget til at overholde reglerne for EKRS som er anført i VFR Flight Guide, samt efterleve alle påbud og anvisninger som modtages fra bestyrelsen i Midtsjællands Motorflyveklub.
  • Kortholders misbrug af rettigheder eller overtrædelse af regler kan medføre inddragelse af kortet uden kompensation.
  • Den årlige kortafgift fastsættes af bestyrelsen for Midtsjællands Motorflyveklub og fremgår af takstregulativet, som findes i briefingrummet på flyvepladsen.
  • Afgiften kan til enhver tid ændres uden varsel.

Ovennævnte vilkår er gældende fra 16. februar 2017 og indtil videre. Ringsted den 16. februar 2017

Ansøg om årskort

Udfyld denne formular