Foreningen UL-flyveglæde udlejer et fly, Comco Ikarus C42B med en 100 HK Rotax 912 motor.

Timeprisen er kr. 580,- inkl. benzin og forsikring.
For at leje flyet skal du være medlem af UL-FLYVEGLÆDE, have gyldigt medical og certifikat. Det koster kr. 500.- om året at være medlem af UL-flyveglæde.

Hvis du ikke har et gyldigt certifikat, er der to instruktører tilknyttet, som kan stå for omskoling til C-42: Finn Øland mob: 25273289 eller Jens Jensen mob: 23 41 95 07. Omskoling koster kr. 695,- pr. flyvetime.

Indmeldelse i UL FLYVEGLÆDE til Erik på mob: 26 21 60 92.