Forudsætninger for at blive pilot:
Alle, der er fyldt 17 år, kan blive pilot til bl.a. A-fly og Ultralette fly.

Du skal have et almindeligt godt helbred.

Du skal have tid til at erhverve dig den fornødne teori og praktiske uddannelse.

Med et uddannelsesforløb på 25 flyvetimer kan du erhverve dig et UL certifikat for under kr. 32.000,-.

Teori:
For at blive pilot, skal du have gennemgået et teoretisk kursus og et kursus i flyvning. Det teoretiske kursus består af 9 fag herunder et kursus i radiokommunikation. Kurset har en varighed af 3 -4 måneder.

På grund af den verserende Corona situation holder Midtsjællands Motorflyveklub ikke teori i foråret 2021.

Der henvises til distance kursus fra Midtjysk Flyveklub.  Kontakt klubben på midtjysk-flyveklub.dk eller kontakt Grete Andersen på 42737271. Mail: h.b.sunds@secret.dk

Skole flyvning:
MM underviser i UL fly, for tiden en Ikarus C42, der er et godt og godmodigt skolefly. Såfremt du ønsker at skole på et A fly henviser vi dig til én af skolerne på Roskilde Lufthavn.Du kan starte skolingen inden du har bestået den teoretiske eksamen. Det anbefales, at du flyver nogle timer, medens du tager teorien. Herved får du en langt bedre forståelse af den teori, som du skal igennem. Når din eksamen er bestået, har du 24 måneder til at bestå skole flyvningen, der afsluttes med en test, der aflægges over for en kontrollant. Du skal have mindst 20 timers skole flyvning. 15 timer med en instruktør og 5 timer som solo timer. De fleste kursister bruger dog noget længere tid.

MM har flere instruktører, som du har mulighed for at få tilknyttet til din uddannelse.

Flyvelæge:
Forinden du går i gang med uddannelsen til pilot, anbefaler vi dig at kontakte en flyvelæge for en undersøgelse af dit helbred. Der kræves ikke et super helbred, men det vil være rigtigt ærgerligt at være kommet langt i uddannelsesforløbet for så er finde ud af, at lægen ikke vil godkende dig. Der er ca. 20 flyvelæger i landet. Deres priser for en undersøgelse varierer en hel del. Vi er gerne behjælpelig med at anvise dig en flyvelæge.

Omskoling:
Har du et andet flyvecertifikat, kan vi omskole dig til UL. Ring og hør om forløbet.

Demo tur:
Har ovenstående vækket din interesse for flyvnings smukke og spændende verden, vil det være os en fornøjelse at tilbyde dig en demotur for kr. 350,00 i vores dejlige C42.

Kontaktpersoner:

Teori:
Carsten B. Svendsen, tlf.: 4010 5286, email: carsten@cb-svendsen.dk

Skole flyvning:
Instruktør Jens Jensen, tlf.: 2341 9507, email: jensenogschroeder@gmail.com

Instruktør Finn Øland, tlf.: 2527 3289, e-mail: finnoland@me.com

Instruktør Jørgen Legind, tlf.: 2680 0337, email: jorgen.legind@gmail.com