Forudsætninger for at blive pilot:
Du kan erhverve et flycertifikat, når du fylder 17 år. Du skal have et almindeligt godt helbred. Det er meget vigtigt, at du gør dig klart, at du skal have tid til at tage uddannelsen. Ikke mindst teorien kræver megen forberedelse inden du går til eksamen. Det vil kræve en hel del tålmodighed på hjemmefronten.
Med et uddannelsesforløb på 20 flyvetimer kan du erhverve dig et UL certifikat for under kr. 40.000,-.Før du starter på den praktiske uddannelse i Ringsted skal du være medlem af Midtsjællands Motorflyveklub og Dansk ULtralet FlyverUnion (DULFU).

Teori:
For at blive pilot, skal du have gennemgået et teoretisk kursus og et kursus i flyvning. Det teoretiske kursus består af 9 fag herunder et kursus i radiokommunikation. Kurset har en varighed af 3 -4 måneder, men mange bruger en længere periode. Du har 18 måneder til at bestå teoridelen fra den dag, hvor du bestod dit første fag. Når du har bestået teorien, har du 24 måneder til at bestå den praktiske flyvning.

Der henvises til distance kursus fra Midtjysk Flyveklub.  Kontakt klubben på midtjysk-flyveklub.dk eller kontakt Grete Andersen på 42737271. Mail: h.b.sunds@secret.dk eller du kan kontakte Roskilde Flyveklub, flyveskole@roskildeflyveklub.dk

Skole flyvning:
Midtsjællands Motorflyveklub (MM) underviser i UL fly, for tiden en Ikarus C42, der er et godt og godmodigt skolefly. Såfremt du ønsker at skole på et A fly henviser vi dig til én af skolerne på Roskilde Lufthavn. Du kan starte skolingen inden du har bestået den teoretiske eksamen. Det anbefales, at du flyver nogle timer, medens du tager teorien. Herved får du en langt bedre forståelse af den teori, som du skal igennem. Når din eksamen er bestået, har du 24 måneder til at bestå skole flyvningen, der afsluttes med en test, der aflægges over for en kontrollant. Du skal have mindst 20 timers skole flyvning. 15 timer med en instruktør og 5 timer som solo timer. De fleste kursister bruger dog noget længere tid. MM har flere instruktører, som du har mulighed for at få tilknyttet til din uddannelse.

Flyvelæge:
Forinden du går i gang med uddannelsen til pilot, anbefaler vi dig at kontakte en flyvelæge for en undersøgelse af dit helbred. Der kræves ikke et super helbred, men det vil være rigtigt ærgerligt at være kommet langt i uddannelsesforløbet for så er finde ud af, at lægen ikke vil godkende dig. Der er ca. 20 flyvelæger i landet. Deres priser for en undersøgelse varierer en hel del. Vi er gerne behjælpelig med at anvise dig en flyvelæge.

Omskoling:
Har du et andet flyvecertifikat, kan vi omskole dig til UL. Du skal som minimum have 5 timer.

Demo tur:
Har ovenstående vækket din interesse for flyvnings smukke og spændende verden, vil det være os en fornøjelse at tilbyde dig en demotur i vores dejlige C42.

Kontaktpersoner:

Teori:
Carsten B. Svendsen, tlf.: 4010 5286, email: formand@ekrs.dk

Skole flyvning:
Instruktør Jens Jensen, tlf.: 5350 9507, email: oy9459@gmail.com
Instruktør Finn Øland, tlf.: 2527 3289, e-mail: finnoland@me.com
Instruktør Jørgen Legind, tlf.: 2680 0337, email: jorgen.legind@gmail.com

PRISER:
Timepris for skoling: Kr. 800,00
Indmeldelsesgebyr: Kr. 500,00
Demotur: Kr. 350,00
Priserne er incl. benzin.

BETALING:
Konto: Nykredit. Reg. nr. 8117 Konto 0001040396
MobilePay: 487765